ALANYA VETERİNER KLİNİĞİ

Alanyanın ilk veteriner kliniği

VETERİNE HEKİM KİME DENİR ?

Dünya üzerinde bizlerle beraber yaşamakta olan çeşitli canlılar mevcuttur. Bu canlılar içerisinde insan türü hariç tüm hayvan türlerinin (pet hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanlar) sağlık ve refahı yolunda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişi VETERİNER HEKİM’dir. Ayrıca hayvanlardan insanlara geçebilecek tüm hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, hayvansal tüm gıdaların kontrolü gibi yetki ve sorumluluklar da veteriner hekimlerin görevlerindendir. Bu doğrultuda Veteriner Hekimler, hayvanların sağlıkta ve hastalıkta yanlarında olan, olmayan dillerinden anlayan kişiler olduğu kadar, insanların da sağlığı ile yakından ilgili kişilerdir.

Veteriner Hekimler Hangi Alanlarda Görev Alırlar?

Veteriner Hekimler temelde insanla hayvanın beraber yaşadığı ya da birbirinden faydalandığı her ortamda görev alırlar. Dolayısıyla iş sahaları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Örnek vermek gerekirse; klinik, poliklinik ve hastanelerde, ekonomik değeri olan hayvanların üretildiği çiftliklerde, tükettiğimiz hayvansal gıdaların bizlere sunulmadan önceki bütün kontrollerinde ve ilaç sektöründe veteriner hekimler aktif olarak görev alırlar.

Veteriner Hekimlik Eğitimi

Veteriner Hekimler 5 yıl süren yoğun bir eğitim sürecinden geçerler. Bu eğitim süresince teorik, pratik dersler alır, laboratuvar uygulamalara katılır ve klinik bilimlere yatkınlık kazanırlar. 5 yıllık süre içerisinde derslerini başarı ile tamamlayabilen öğrenciler intörn dönemlerini de başardıktan sonra “Yüksek Lisans” düzeyinde bir “Veteriner Hekimlik” diploması ile mezun olurlar.

Veteriner Hekim ünvanına sahip kişiler doğrudan Doktora (PhD.) eğitimlerine başlayabilecekleri gibi ikinci bir yüksek lisans (MSc.) eğitimine de başvurabilirler. Bütün bunların dışında veteriner hekimler bilimsel dergileri, profesyonel eğitim seminerlerini takip ederek mesleki gelişimlerini devam ettirirler.